Kanony

 

Crucem tuam adoramus Domine

Resurectionem tuam laudamus Domine.

Laudamus et glorificamus.

Resurrectionem tuam laudamus Domine. 

**********************************************************

Misericordias Domini    d A7 d C

In aeternum cantabo.   F C d A7 d

Twe miłosierdzie, Panie mój,

po wiek wieków sławić chcę.

**********************************************************

Bo góry mogą ustąpić            A D

Bo góry mogą ustąpić            A D

I pagórki się zachwiać            A D

Ale miłość moja, ale miłość moja       h

Nigdy nie odstąpi od Ciebie               D E

Mówi Pan                            A D
********************************************************

Bóg, mój Pan daje mi moc,                    D A G A

On swą dłonią przygarnia mnie,               D A G A

Życiu memu nadaje sens,                       D A G D

Z Nim w swym sercu kroczyć chcę.          D A G A h / h e h fis h A

********************************************************

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg       C a e

Tu wszystko mija, trwa tylko Bóg.                a C e

Cierpliwość przetrwa dni ziemski znuj.          C a

Kto posiadł Boga ma szczęścia zdrój.           e a

Bóg sam wystarcz. /x4                                C e D

********************************************************

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych

Jezu zmartwychwstały ze śladami męki

Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha

Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.

********************************************************

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg     

Wszystko co mam, oddaję Mu    

On jedynym Panem jest         

Sz`ma Izrael!                   

********************************************************

Będę śpiewał Tobie, mocy moja!

Ty, Panie, jesteś mą nadzieją

Tobie ufam i bać się nie będę. 

********************************************************

Jezus jest pośród nas

Obecny tu w Duchu swym

Wszystkich nas wzywa On:

Zbliżcie się!  / x 2

 

Znów dotknij serc nasz Panie

Napełń nas swym Duchem

Dotknij serc nasz Panie

Napełń nas.  / x 2

*********************************************************

Spotkał mnie dziś Pan                       D G D

I radość ogromną w sercu mam          G D G D G

Z tej radości chcę                              D G D

Śpiewać i klaskać w dłonie swe           G D G D

Więc wszyscy razem chwalmy Go       G D G D

Za to, że trzyma nas ręką swą!           G D G D

*********************************************************

Alleluja!                                   D

Hosanna!                                 A

Mój Pan kocha mnie                 D

Jego radość jest w sercu mym    e A D

*******************************************************

Pan jest Pasterzem moim                     d C d

Niczego mi nie braknie                          B C F A

Na niwach zielonych pasie mnie             B C F C

Nad wody spokojne prowadzi mnie         g d g d

*******************************************************

Pójdźmy tam gdzie miejsce najświętsze               G

Przez Baranka krew wejdźmy tam                       C a

Przyjdźmy doń śpiewaniem Go wielbiąc               C

Wywyższając Boży Tron                                     D7 D   / x 2

Wznosząc ręce swe                                           C h a

Wielbiąc Króla chwał                                         H7 E7

Chwała Ci!                                                       A

Jezu!                                                              D G

***********************************************************

Memu Bogu Królowi                          d C

Będę śpiewać tę pieśń                       a7  d

Teraz, zawsze, na wieki. Amen           g7  a7  C

Alleluja!

**********************************************************

Otwórz me oczy

Chcę widzieć Jezusa

I być bliżej Niego

I kochać goręcej

Otwórz me serce

I naucz mnie kochać

Otwórz me oczy

Chcę widzieć Jezusa.

*******************************************************

Ofiaruję Pani Ci cały mój świat

Całe moje życie

Ofiaruję to co mam więcej już Panie

Dać nie umiem

Weź o Panie serce me

Weź o Panie duszę mą

Weź o Panie wszystko co mam

Przecież Panie ja kocham Cię.

*****************************************************

Jak wielki jest Pan!                D

Alleluja!                                H (G D A)

****************************************************

Dona la pace Signiore            e C H7

A chi confida in Te                 e C H7

Dona, Dona la pace Signiore       H7 e C H7

Dona la pace                         e a H7 e

****************************************************

Ja kocham Cię                D

Panie wznoszę głos         h

Uwielbiać Cię                 G A

Z całej duszy chcę           D A7

Rozraduj się                   D

Dźwiękiem modlitw mych     h

Pragnę miłą pieśnią być      G A

W uszach Twych                 D

***************************************************

Śpiewaj Panu nową pieśń                    D A H A

Chwali, śpiewaj w każdy czas  / x 2       G A G A

                                          C G a G   F G F G 

***************************************************

To Bóg wywyższajmy Go             e D

U stóp Jego złóżmy cześć            e D

Gdyż On jest Święty                    e D G

Bo nasz Pan nasz Bóg                G e

Jest Święty                                C D

*************************************************

Radujmy się bracia w Panu

Powiadam radujmy się

                                            D A D D A D

*************************************************

Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią? / x 3

Świątynią, w której mieszka Święty Bóg

Pełni mocy, wdzięczności i chwały / x 3

Świątynia, w której mieszka Święty Bóg.

 

C G/ C/ F/ C G7 C/ C G7 C

C G/ C/ F/ C G7 C

**************************************************

Idzie Jezus spójrz jak kroczy On po wodzie

Podnosi cię i pomaga ci wstać

Idzie Jezus On jest Panem tych spienionych fal

Idzie Jezus On kocha mnie

                                      DG/DA7/DG/DAD

                                 DD7G/Dhe/DD7G/AD

Prowadzi

Umacnia

Uświęca

Pociesza

****************************************************

Spisitus Jezu Christi               B A d

Spiritus caritatus                    C F

Confirment cor Tuum / x 2       F B F C d g/A  A/d

****************************************************

Niech Oblicze Twe, Panie mój,              d F

Zajaśnieje nad sługą Twym,                  C A7

Niech przemienia mnie Jego blask        d A7 d A7 d

***************************************************

Pan blisko jest oczekuj Go

Pan blisko jest w Nim serca moc.

*************************************************

Zostań tu i ze mną się módl

Rzaem czuwajmy / x 2

*************************************************

Ubi caritas et amor            F C d B D G

Ubi caritas deus ibi est       F C d g C F

************************************************

Z Tobą ciemność nie będzie ciemna

Wokół mnie

A noc tak jak dzień zajaśnieje.

***********************************************

O, Jezus cichy i pokorny                        d a d a 

Uczyń serce me według serca Twego      F C d A 

***********************************************

Pan jest mocą swojego ludu             d C F B C

Pieśnią moją jest Pan                      d C F C

Moja tarcza i moja moc                    B A d

On jest mym Bogiem nie jestem sam     C F g C

W Nim moja siła nie jestem sam       a d B C F

************************************************

Nie bój się nie lękaj się             a E a E

Bóg sam wystarczy / x 2           a d a d (a E)

************************************************

On jest moim życiem            D

On jest moją siłą                  h

On jest mą nadzieją             G

Jezus mój Pan                     D A  / x 2

Wielbić Cię chcę życiem mym           G A D

Wielbić Cię chcę duszą mą               G A Fis

Ze wszystkich mych sił                      A D

Uwielbiać Cię chcę                           H7 e

Moja nadzieja to Ty                          C A

************************************************

Wspaniały Dawco Miłości              D G D

Składamy na Twoim stole             e A

Wszystko co mamy                      e A7

Wszystko co mamy                      fis H7

Choć i tak to od wieków jest Twoje  e G A

Twoje                                           D

*********************************************