Pan jest mocą swojego ludu                       C7 F d B C

                Pieśnią moją jest Pan                                     d F B C 

                Moja tarcza i moja moc                                  B a d

                On jest mym Bogiem nie jestem sam            C F g C7

                W Nim moja siła  nie jestem sam                   a B C F