Ks. Krzysztof Lisewski

Ks. Krzysztof Lisewski

Ks. Krzysztof Lisewski jest kapłanem archidiecezji wiedeńskiej. Teolog, wykładowca w Wyższej Szkole Teologicznej w Austrii, rekolekcjonista, prowadzi dni skupienia i nawrócenia w Wiedniu. Jest specjalistą Pism Starego Testamentu. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" prowadzi od 2016 roku.