Ks. Zdzisław Janiec

Ks. Zdzisław Janiec

Ks. Zdzisław Janiec - kapłan diecezji sandomierskiej, teolog, od 2017 roku profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca liturgiki na KUL i w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Jest konsultorem Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz Stowarzyszenia Polskich Liturgistów i Towarzystwa Naukowego KUL.