Ks. Piotr Prusakiweicz CSMA, michalita

Ks. Piotr Prusakiweicz CSMA, michalita

Ks. Piotr Prusakiewicz urodził się w Toruniu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów w Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1990 r. W latach 1990-1992 był wikariuszem w parafii p.w. Ducha Świętego w Krośnie, a w latach 1993-1996 studiował psychologię na UKSW w Warszawie. Następnie ks. Piotr był kapelanem w Domu Generalnym Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, a potem prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Od roku 2004 jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym „Któż jak Bóg” oraz wydawanego w języku angielskim kwartalnika „The Angels - messangers from a loving God” (Aniołowie - wysłannicy umiłowanego Boga). Jest też jednym z organizatorów „Anielskich Pielgrzymek” do Włoch, na uroczystości odpustowe ku czci św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo. Jest Animatorem Generalnym apostolskiego ruchu zwanego Rycerstwo św. Michała Archanioła. Prowadzi także misje i rekolekcje w Polsce i w krajach anglojęzycznych, m.in. w Anglii, Irlandii, USA i Kanadzie.

Rekolekcje w "Księżówce" prowadzi od 2019 roku.

 

Któż jak Bóg!: kjb24.pl/