Ks. Krzysztof Guzowski, Zgromadzenie Sług Ducha Pocieszyciela

Ks. Krzysztof Guzowski, Zgromadzenie Sług Ducha Pocieszyciela

Ks. Krzysztof Guzowski jest kapłanem diecezji zamojsko-lubaczowskiej i profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Jest człowiekiem głębokiej duchowości, oddanym Duchowi Świętemu, o którym naucza. Jest Kapłanem obdarzonym charyzmatem słowa. Założył Zgromadzenie Sług Ducha Pocieszyciela, które otrzymało zatwierdzenie przez Papieża Franciszka.

 

Rekolekcje w "Księżówce" o Duchu Świętym prowadzi od 2014 roku.