Ks. Krzysztof Guzowski

Ks. Krzysztof Guzowski

Ks. Krzysztof Guzowski jest kapłanem diecezji zamojsko-lubaczowskiej i profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Jest człowiekiem głębokiej duchowości, oddanym Duchowi Świętemu, o którym naucza. Jest Kapłanem obdarzonym charyzmatem słowa. Rekolekcje w "Księżówce" o Duchu Świętym prowadzi od 2014 roku.