Gazeta dwumiesięcznik o Aniołach:

 

"Któż jak Bóg!":