Centrum Fromacyjno-Szkoleniowe "Księżówka" w Zakopanem jest domem rekolekcyjnym dla Kapłanów oraz osób świeckich. Jako budynek stanowiący własność Konferencji Episkopatu Polski funkcjonuje od 1910 roku. Historia powstania budynku sięga daleko wstecz, do roku 1854, gdy został wybudowany przez Gustawa

Fingera jako leśniczówka. Tu mieściła się następnie pierwsza zakopiańska poczta. W późniejszym czasie dom był własnością hrabiny Róży Potockiej, kuzynki hrabiego Zamoyskiego, i nosił nazwę "Adasiówka" - od imienia syna hrabiny, Adama. W latach 1989-1991 hrabia Zamoyski wynajmował dom od kuzynki, a jego matka i siostra prowadziły tu Domową Szkolę Pracy Kobiet. Gdy budynek został odkupiony przez dr Zenona Chwistka, przez krótki czas funkcjonował jako zakład leczniczy dla osób nerwowo chorych. Kiedy prowadzenie zakladu leczniczego nie sprawdziło się, dom był miejscem spotkań przyjaciół doktora oraz jego rodziny - literatów, malarzy, muzyków. 

W dniach 4 - 7 czerwca 1997 roku w "Księżówce" mieszkał najdostojniejszy z Gości, Papież Jan Paweł II. Po wizycie Jego Świątobliwości został Apartmanet, który nie jest zmieniony od czasu Jego wizyty w tym miejscu, a który Goście mogą nawiedzić z modlitwą. W Kaplicy Papieskiej - w której św. Jan Paweł II celebrował Mszę św., znajdują się relikwie Świętego.