rok 2019

 

O. Mateusz Hinc OFMCap

15 – 17.03.2019 r.

„Rachunek sumienia w oparciu o 10 przykazań Bożych”

 

PLAN REKOLEKCJI*

 

15.03.2018 r. (piątek):

13.oo – 18.oo  zakwaterowanie uczestników

18.oo     powitanie uczestników rekolekcji (sala konferencyjna obok recepcji);

             Kolacja (refektarz)

19.oo    wprowadzenie do tematu rekolekcji (sala konferencyjna obok recepcji);              

20.oo    Msza św. z nauką (Kaplica Papieska I p.)

21.oo    kompleta, Apel Jasnogórski i modlitwa indywidualna

22.oo – 6.oo    cisza nocna

 

16.03.2018 r. (sobota):

7.40      modlitwa poranna- jutrznia (Kaplica Papieska I p.)

             śniadanie (refektarz)

9.00       konferencja (sala konferencyjna obok recepcji)

10.00 – 11.00  przerwa kawowa (refektarz)

11.00     konferencja (sala konferencyjna obok recepcji)

12.30     obiad (refektarz)

13.00     indywidualny czas wolny

16.00 – 17:30  spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu (Kaplica Papieska I p.)

18.00     kolacja (refektarz)

19.00     Msza św. (Kaplica Papieska I p.)

20:15     kompleta, Apel Jasnogórski, wieczór wspólnej modlitwy (Kaplica Papieska)

23.00 – 6.00  cisza nocna

 

17.03.2018 r. (niedziela):

7.40        modlitwa poranna – jutrznia (Kaplica Papieska I p.)

               śniadanie (refektarz)

8.45        konferencja (sala konferencyjna obok recepcji)

10.00      Msza św. z ucałowaniem relikwii św.  Jana Pawła II

11:30      spotkanie podsumowujące (sala konferencyjna obok recepcji)

13.00      obiad (refektarz)

-             wyjazd uczestników

 

* plan rekolekcji może ulec zmianie