Rekolekcje 03 – 05.03.2017 r.

„Formacja ludzka w życiu chrześcijanina”

 

PLAN REKOLEKCJI*

03.03.2017 r. (piątek):

13.oo – 18.oo         zakwaterowanie uczestników

18.oo            -           powitanie uczestników rekolekcji (sala konferencyjna obok recepcji);

Kolacja (refektarz)

19.oo            -           wprowadzenie do tematu rekolekcji (sala konferencyjna);              

20.oo            -           Msza św. z nauką (Kaplica Papieska)

21.oo            -           Apel Jasnogórski i modlitwa indywidualna

22.oo – 6.oo            cisza nocna

 

04.03.2017 r. (sobota):

- 7.00                        modlitwa poranna (Kaplica Papieska)

- 8.00                        śniadanie (refektarz)

- 8.30                        konferencja (sala konferencyjna)

- 10.30 – 11.00       przerwa kawowa (refektarz)

- 11.00                      konferencja (sala konferencyjna)

- 12.30                      obiad (refektarz)

- 13.00                      indywidualny czas wolny

- 16.00                      spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu (Kaplica Papieska)

- 18.00                      kolacja (refektarz)

- 20.00                      Msza św. (Kaplica Papieska)

- 21:00                      wieczór wspólnej modlitwy (Kaplica Papieska)

- 23.00 – 6.00          cisza nocna

 

05.03.2017 r. (niedziela):

- 7.00                       modlitwa poranna (Kaplica Papieska)

- 8.00                       śniadanie (refektarz)

- 8.30                       konferencja (sala konferencyjna)

- 10.00                    Msza św. (prowadzą uczestnicy rekolekcji) z ucałowaniem relikwii

                                 św.  Jana Pawła II

 - 11:30                   spotkanie podsumowujące (sala konferencyjna)

- 14.00                    obiad (refektarz)

-             wyjazd uczestników

* plan rekolekcji może ulec zmianie