Tura 08 Krzysztof Guzowski

2017-11-09 19:38

 

Termin:    01 - 03.06.2018 r.

Temat:    Siedem darów Ducha Świętego

Prowadzący:   Ks. Krzysztof Guzowski

 

„Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego — tak dzisiaj ja, którego również nazywacie „ojcem”, pragnę modlić się (…): o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi Psalmista, że jest on początkiem mądrości”

        (JPII 3 czerwca 1979 kościół św. Anny w Warszawie)

 

 

Rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie dla dorosłych w każdym wieku - osoby świeckie i konsekrowane. Duch Święty jest obecny w naszym życiu, w każdej czynności, w każdej decyzji, w naszych myślach, uśmiechu, we łzach. Obdarza nas swymi darami i pragnie jedynie tego, abyśmy je zauważyli i zechcieli nimi żyć. Kiedyś, gdy przekroczymy granicę życia doczesnego i wieczności, będziemy musieli stanąć przed Duchem Świętym i rozliczyć się z Jego darów. Czy je znamy? Czy na pewno wiemy czym one są? Jak je rozpoznać? Jak owocnie wykorzystać?


Codzienna Eucharystia, sakrament spowiedzi, modlitwa adoracji Najświętszego Sakramentu, wieczór uwielbienia, indywidualna modlitwa wstawiennicza.

 

Rekolekcje prowadzi: 

Ks. Krzysztof Guzowski - teolog, wykładowca KUL, poeta, obdarzony charyzmatem słowa, doświadczony rekolekcjonista, Kapłan o głębokiej duchowości.

 

Wieczór uwielbienia, modlitwa wstawiennicza oraz spotkania modlitewne i oprawa muzyczna:

Ruch Odnowy w Duchu Świętym "Światło Taboru" z Nowego Targu, pod kierunkiem Faustyny Janik i Krzysztofa Kabata.

Strona Wspólnoty: https://swiatlotaboru.odnowa.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy:

formularz po prawej stronie

lub

recepcja@ksiezowka.zakopane.pl

 

 

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

- Pismo św. Starego i Nowego Testamentu

- różaniec

- notatnik i przybory do pisania

 

 PLAN REKOLEKCJI*

01.06.2018 r. (piątek):

- 13.00 - 18.00 -          Zakwaterowanie uczestników

- 18.00 -                      Kolacja i powitanie uczestników rekolekcji  (refektarz)

- 19.00 -                      Konferencja I - wprowadzenie do tematu rekolekcji

                                    (sala konferencyjna);          

- 20.00 -                      Msza Święta z nauką (Kaplica Papieska)

- 21.00 -                      Apel Jasnogórski i modlitwa indywidualna

- 22.00 - 5.00 -            Cisza nocna 

02.06.2018 r. (sobota):

- 7.30                          Modlitwa poranna (kaplica)

- 8.00                          Śniadanie (refektarz)

- 9.00 - 9.45                Konferencja II (sala konferencyjna)

- 9.45 - 10.15              Przerwa kawowa

- 10.15 -11.00             Konferencja III

- 11.30                        Msza Święta  (Kaplica Papieska)

- 12.30                        Obiad

- 13.00 – 15.00           Indywidualny czas wolny

                                    W czasie wolnym – indywidualne modlitwy o uwolnienie

- 15.00  - 16.30           Sakrament pokuty i pojednania

- 15.00 - 16.30            Adoracja Najświętszego Sakramentu (w trakcie adoracji modlitwy uwolnienia i uzdrowienia, prowadzone przez Wspólnotę Odnowy                                     „Światło Taboru”) (Kaplica Papieska)

- 17.00                        Konferencja IV (sala konferencyjna)

- 18.00                        Kolacja (refektarz)

- 19.00                        Modlitwa uwielbienia z indywidualnymi modlitwami wstawienniczymi uzdrowienia

- 23.00 – 6.00             Cisza nocna

03.06.2018 r. (niedziela):

- 8.00                          Modlitwa poranna (Kaplica Papieska)

- 8.30                          Śniadanie (refektarz)

- 9.00 - 9.40                Konferencja V (sala konferencyjna)

- 10.00                        Msza św. (prowadzą uczestnicy rekolekcji) z ucałowaniem relikwii

        św.  Jana Pawła II

- 11.30                        Godzina świadectw  - spotkanie w sali konferencyjnej

- 12.30                        Obiad (refektarz)

* plan rekolekcji może ulec zmianie

 

 

Siedem darów Ducha Świętego:

1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar wiedzy( umiejętności)
6. Dar bojaźni Pańskiej
7. Dar pobożności

 

Modlitwa św. Jana Pawła II do Ducha Świętego:

 

Duchu Święty, proszę Cię o dar Mądrości 

do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 

o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 

dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.