Ks. Zdzisław Janiec - rekolekcje liturgiczne - tura 03

2021-03-22 12:45

 

"Eucharystia, św. Józef, rodzina - aktualne wartości 

w życiu Kościoła"

24 - 26.09.2021 r. 

Ks. Zdzisław Janiec

 

Eucharystia, od pierwszych wieków chrześcijaństwa określająca ucztę wspólnotowego łamania chleba na pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, znaczy: dziękczynienie. Problemem ludzi współczesnych jest skupienie uwagi na Mszy świętej. Nie potrafmy odpowiednio przygotować się do Eucharystii, ani owocnie w niej uczestniczyć. Czujemy wyrzuty sumienia i nie dosyt, a często nie czujemy nic. W dzisiejszych czasach wielu katolików uczesniczy we Mszy świętej za pośrednictwem mediów. Jak przeżyć Eucharystię? Jak zrozumieć i przyjąć w sobie jej właściwy sens? Co się tam dzieje? Jak zrozumieć, że Msza święta jest centrum naszego życia jako chrześcijan, wiedzie nas do większej miłości Boga. 

W roku bieżącym wspominamy św. Józefa, Opiekuna Pana Jezusa, męża Matki Najświętszej. To wspaniały człowiek, którego praktycznie nie znamy. Te rekolekcje to szansa, aby poznać bliżej osobę św. Józefa, zwłaszcza na tle tajemnicy Odkupienia wypowiadanej w Eucharystii. Pan Jezus powiedział, że Bóg chce, abyśmy pamiętali o tym, że nikt z nas przez zycie i do Nieba nie idzie sam, a wspólnotowa modlitwa jest Bogu miła. Modlitwa w rodzinie - na wzór Najświętszej Rodziny, modlitwa w kościele na nabożeństwach i Eucharystii, gdy Kościół modli się wspólnie za sibie na wzajem. 

 

PLAN REKOLEKCJI*

 

10.09.2021 r. (piątek):

- 13.00 – 18.00       zakwaterowanie uczestników

- 18.00                   powitanie uczestników rekolekcji (sala konferencyjna obok recepcji);

      kolacja (refektarz)

- 19.00                    konferencja I (sala konferencyjna obok recepcji);              

- 20.00                    Msza św. z nauką (Kaplica Papieska I p.)

                              modlitwa wieczorna

- 22.00 - 6.00           cisza nocna

 

11.09.2021 r. (sobota):

- 07.00                    modlitwa poranna (Kaplica Papieska I p.)

                              śniadanie (refektarz)

- 09.00                    konferencja II (sala konferencyjna obok recepcji)

- 10.10                    przerwa kawowa (refektarz)

- 10.30                    konferencja III (sala konferencyjna obok recepcji)

- 12.00                    Anioł Pański, rozmyślanie indywidualne 

- 13:00                    obiad (refektarz)

                              indywidualny czas wolny

- 16.00 - 18:00         spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu (Kaplica Papieska I p.)

                               kolacja (refektarz)

- 19.30                     Msza św. (Kaplica Papieska I p.)

                               wieczór wspólnej modlitwy (Kaplica Papieska)

- 23.00 - 6.00           cisza nocna

 

12.09.2021 r. (niedziela):

- 7.30                       modlitwa poranna (Kaplica Papieska I p.)

                               śniadanie (refektarz)

- 8.30                       indywidualne przygotowanie do Eucharystii

- 10.00                     Msza św. Z homilią

- 11:30                     konferencja V (sala konferencyjna obok recepcji)

- 13.00                     obiad (refektarz)

-             wyjazd uczestników

* plan rekolekcji może ulec zmianie