Ks. Tomasz Szota

2018-07-09 18:14

Tura 02

Temat:                  pisanie ikon

Prowadzi:         Ks. Tomasz Szota - Diecezja Kielecka

Termin:             od poniedziałku do czwartku 2019 r.

Rozpoczęcie:     godzina 18:00

Zakończenie:     godzina 14:00

Rekolekcje obejmują: konferencje, modlitwę poranną i wieczorną, codzienną Mszę św., codzienną adorację Najświętszego Sakramentu grupową i indywidualną, całodobowy dostęp do kaplicy, sakrament spowiedzi, możliwość rozmów indywidualnych z Księdzem Rekolekcjonistą.