Ks. Tomasz Nowak

2018-07-09 18:13

Tura 07

Temat:                 św. Jan Maria Vianney 

Prowadzi:         Ks. Tomasz Nowak - kustosz sanktuarium w Mzykach; Archidiecezja Częstochowska

Termin:             26 - 28.04.2019 r.

Rozpoczęcie:     godzina 18:00

Zakończenie:     godzina 14:00

Rekolekcje obejmują: konferencje, modlitwę poranną i wieczorną, codzienną Mszę św., codzienną adorację Najświętszego Sakramentu grupową i indywidualną, całodobowy dostęp do kaplicy, sakrament spowiedzi, możliwość rozmów indywidualnych z Księdzem Rekolekcjonistą.