Ks. Piotr Prusakiewicz

2018-07-09 18:14

Tura 03

Temat:                 "Tajemnica św. Michała Archanioła"

Prowadzi:         Ks. Piotr Prusakiewicz - redaktor naczelny dwumiesięcznika "Któż jak Bóg!"; michalita

Termin:             07 - 09.06.2019 r.

Rozpoczęcie:     godzina 18:00

Zakończenie:     godzina 14:00

Rekolekcje obejmują: konferencje, modlitwę poranną i wieczorną, codzienną Mszę św., codzienną adorację Najświętszego Sakramentu grupową i indywidualną, całodobowy dostęp do kaplicy, sakrament spowiedzi, możliwość rozmów indywidualnych z Księdzem Rekolekcjonistą.

 

 

Rekolekcje mają na celu parodniowe pochylenie się nad tajemnicą Księcia Aniołów, którego Bóg wybrał i przeznaczył Mu wielkie zadania. Jest Archaniołem, w którym Bóg ukrył swoje tajemnice, jak tajemnica Miłości, powołania, posłuszeństwa woli Bożej, świętości życia, właściwych wyborów; tajemnica wybrania i prowadzenia. Św. Michał Archanioł jest wzorem dla nas, byśmy wciąż zastanawiali się nad poprawnością własnych wyborów i pracowali nad doskonaleniem własnego życia. Jednak osoba Archanioła jest niezwykle żywa i nie możliwe jest przejść obok niego obojętnie. Spotkanie z Archaniołem zostawia ślad w duszy i umyśle człowieka na całe życie. Jest w nim odbite piękno i czystość Bożego stworzenia, doskonałość, jaką utraciliśmy. Spotkanie z nim wprowadza w drżenie duszę, pozostawia sumienie rozbudzone i serce pragnące badać samo siebie. Św. Michał jest niezwykle zapracowany, ma wiele zadań do wykonania, ale zawsze znajduje czas, aby pochylić się nad człowiekiem, który przyzywa jego pomocy. W swych obowiązkach nie zapomina o Bogu – wypełniając zadania zawsze wszystkiego dokonuje w Imię Wszechmocnego; swym działaniem i pomocą zawsze wskazuje na chwałę naszego Pana sam zostając w Jego cieniu; w każdej chwili pogrąża się w całkowitym, doskonałym uwielbieniu Trójcy Świętej.

Św. Michał Archanioł ma w swoim sercu wiele tajemnic skrytych tam przez dobrego Boga. Ks. Piotr Prusakiewicz podczas rekolekcji pomoże nam odkryć niektóre z nich. Poradzi, jak zmieniać swoje życie, by przez naśladowanie Archanioła i jego wstawiennictwo coraz bardziej podobać się Bogu i być coraz bliżej Niego. Ważne jest, aby po powrocie do domu, pracy, przyjaciół, ale i ludzi nam niechętnych, trudnych we współżyciu, każdy umiał dokonać wyboru odpowiednich postaw, kształtować myśli według myśli Bożej, dobierać słowa, które pozwolą zachować własną godność nie raniąc bliźniego. Wszyscy potykamy się i upadamy, ale wszyscy chcemy powstawać. Ze wspólnym celem, którym jest Niebo, jest łatwiej.