Ks. Paweł Pielka

2018-07-09 18:14

Tura 04

Temat:                 

Prowadzi:         Ks. Paweł Pielka - doktor nauk teologicznych przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Karkowie, katedra Eklezjologii

Termin:             

Rozpoczęcie:     godzina 18:00

Zakończenie:     godzina 14:00

Rekolekcje obejmują: konferencje, modlitwę poranną i wieczorną, codzienną Mszę św., codzienną adorację Najświętszego Sakramentu grupową i indywidualną, całodobowy dostęp do kaplicy, sakrament spowiedzi, możliwość rozmów indywidualnych z Księdzem Rekolekcjonistą.