Nasza grupa

Ks. Waldemar Chrostowski

Ks. Waldemar Chrostowski, kapłan archidiecezji warszawskiej, biblista, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, rekolekcjonista, opiekun grup biblijnych. 

 

Interesujace konferencje: https://wch-biblijne.pl/index.php/176-konferencje-biblijne-ks-prof-w-chrostowskiego-interaktywny-spis-wyk%C5%82ad%C3%B3w

 

 

Ks. Piotr Prusakiweicz, michalita

Ks. Piotr Prusakiewicz urodził się w Toruniu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów w Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1990 r. W latach 1990-1992 był wikariuszem w parafii p.w. Ducha Świętego w Krośnie, a w latach 1993-1996 studiował psychologię na UKSW w Warszawie. Następnie ks. Piotr był kapelanem w Domu Generalnym Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, a potem prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Od roku 2004 jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym „Któż jak Bóg” oraz wydawanego w języku angielskim kwartalnika „The Angels - messangers from a loving God” (Aniołowie - wysłannicy umiłowanego Boga). Jest też jednym z organizatorów „Anielskich Pielgrzymek” do Włoch, na uroczystości odpustowe ku czci św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo. Jest Animatorem Generalnym apostolskiego ruchu zwanego Rycerstwo św. Michała Archanioła. Prowadzi także misje i rekolekcje w Polsce i w krajach anglojęzycznych, m.in. w Anglii, Irlandii, USA i Kanadzie.

 

Któż jak Bóg!: https://kjb24.pl/

Ks. Piotr Kabulski

Ks. Piotr Kabulski, kapłan archidiecezji warszawskiej, wikariusz przy parafii św. Franciszka z Asyżu na Okęciu, gdzie sprawuje również opiekę nad wspólnotą neokatechumenalną oraz Scholą Dziecięcą „Ziarenko”. Prowadzi Msze św. dla dzieci i jest opiekunem grupy studentów. Posługuje jako kapelan w Domu Chleba dla bezdomnych.

Ks. Marcin Gądek

Kapłan diecezji tarnowskiej, wyświęcony w 2005 r.,  wikariusz w Szerzynach, pasjonat fotografii krajobrazowej i górskich wędrówek oraz piękna Polski południowej. Rekolekcje w "Księżówce" Ks. Marcin zaczął prowadzić w roku 2018 - były to rekolekcje fotograficzne, bliskie jego zainteresowaniom.

Ks. Lesław Mirek

Ks. Lesław Mirek jest kapłanem archidiecezji krakowskiej, dyrektorem Domu Rekolekcyjnego "Księżówka" w Zakopanem. Prowadzi rekolekcje dotyczące różnych aspektów naszej wiary i życia religijnego w oparciu o naukę Ojców Pustyni.

Ks. Krzysztof Czapla

Ks. Krzysztof Czapla jest kapłanem w Zakonie oo Pallotynów. Jest dyrektorem Sekretariatu Fatimskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" prowadzi od 2016 roku. Rekolekcje poświęcone są Matce Bożej i Jej obecności w naszym codziennym życiu. 

Strona Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach:   https://sekretariatfatimski.pl/

Ks. Krzysztof Guzowski

Ks. Krzysztof Guzowski jest kapłanem diecezji zamojsko-lubaczowskiej i profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Jest człowiekiem głębokiej duchowości, oddanym Duchowi Świętemu, o którym naucza. Jest Kapłanem obdarzonym charyzmatem słowa. Rekolekcje w "Księżówce" o Duchu Świętym prowadzi od 2014 roku.

O. Mateusz Hinc OFMCap

 O. Mateusz Hinc jest kapłanem w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, psycholog i psychoterapeuta, doświadczony rekolekcjonista prowadzący rekolekcje, sesje, konferencje, warsztaty z dziedziny psychologii z odniesieniem do słów Pisma Świętego. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" prowadzi od 2017 roku.

Ks. Krzysztof Lisewski

Ks. Krzysztof Lisewski jest kapłanem archidiecezji wiedeńskiej. Teolog, wykładowca w Wyższej Szkole Teologicznej w Austrii, rekolekcjonista, prowadzi dni skupienia i nawrócenia w Wiedniu. Jest specjalistą Pism Starego Testamentu. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" prowadzi od 2016 roku.

O. Eugeniusz Maria Lorek

O. Eugeniusz Maria Lorek  Rektor Sanktuarium św. O. Pio na Górce Przeprośnej koło Częstochowy. Organizuje konferencje, dni skupienia dla pielgrzymów, czcicieli i sympatyków św. O. Pio. Rekolekcje o osobie i życiu duchowym św. O. Pio będzie prowadzi w "Księżówce" od 2017 roku.

Strona Sanktuarium św. O. Pio: https://pio.opw.pl/

1 | 2 >>