Nasza grupa

Ks. Lesław Mirek

Ks. Lesław Mirek jest kapłanem archidiecezji krakowskiej, dyrektorem Domu Rekolekcyjnego "Księżówka" w Zakopanem. Prowadzi rekolekcje dotyczące różnych aspektów naszej wiary i życia religijnego w oparciu o naukę Ojców Pustyni.

Ks. Krzysztof Czapla

Ks. Krzysztof Czapla jest kapłanem w Zakonie oo Pallotynów. Jest dyrektorem Sekretariatu Fatimskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" prowadzi od 2016 roku. Rekolekcje poświęcone są Matce Bożej i Jej obecności w naszym codziennym życiu. 

Strona Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach:   www.sekretariatfatimski.pl

Ks. Krzysztof Guzowski

Ks. Krzysztof Guzowski jest kapłanem diecezji zamojsko-lubaczowskiej i profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Jest człowiekiem głębokiej duchowości, oddanym Duchowi Świętemu, o którym naucza. Jest Kapłanem obdarzonym charyzmatem słowa. Rekolekcje w "Księżówce" o Duchu Świętym prowadzi od 2014 roku.

O. Mateusz Hinc OFMCap

 O. Mateusz Hinc jest kapłanem w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, psycholog i psychoterapeuta, doświadczony rekolekcjonista prowadzący rekolekcje, sesje, konferencje, warsztaty z dziedziny psychologii z odniesieniem do słów Pisma Świętego. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" prowadzi od 2017 roku.

Ks. Krzysztof Lisewski

Ks. Krzysztof Lisewski jest kapłanem archidiecezji wiedeńskiej. Teolog, wykładowca w Wyższej Szkole Teologicznej w Austrii, rekolekcjonista, prowadzi dni skupienia i nawrócenia w Wiedniu. Jest specjalistą Pism Starego Testamentu. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" prowadzi od 2016 roku.

O. Eugeniusz Maria Lorek

O. Eugeniusz Maria Lorek  Rektor Sanktuarium św. O. Pio na Górce Przeprośnej koło Częstochowy. Organizuje konferencje, dni skupienia dla pielgrzymów, czcicieli i sympatyków św. O. Pio. Rekolekcje o osobie i życiu duchowym św. O. Pio będzie prowadzi w "Księżówce" od 2017 roku.

Strona Sanktuarium św. O. Pio: www.sanktuarium.opw.pl

Ks. Tomasz Nowak

Ks. Tomasz Nowak jest kapłanem archidiecezji częstochowskiej, kustoszem Sanktuarium św. Jana Marii Vianney'a w Mzykach pod Częstochową, w którym znajdują się relikwie Świętego. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" w Zakopanem prowadzi od 2015 roku. Są poświęcone problematyce głębszego przeżywania naszej wiary, codziennego nawracania się na wzór Świętego Proboszcza z Ars, kształtowania swojego życia w oparciu o życie i naukę św. Vianney'a.

Strona Sanktuarium:  www.janvianney.pl