Nasza grupa

Ks. Zdzisław Janiec

Ks. Zdzisław Janiec - kapłan diecezji sandomierskiej, teolog, od 2017 roku profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca liturgiki na KUL i w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Jest konsultorem Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Polskiego...

Ks. Waldemar Chrostowski

Ks. Waldemar Chrostowski, kapłan archidiecezji warszawskiej, biblista, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, rekolekcjonista, opiekun grup...

Ks. Piotr Prusakiweicz CSMA, michalita

Ks. Piotr Prusakiewicz urodził się w Toruniu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów w Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1990 r. W latach 1990-1992 był wikariuszem w parafii p.w. Ducha Świętego w Krośnie, a w latach 1993-1996 studiował psychologię na UKSW w Warszawie....

Ks. Marcin Gądek

Kapłan diecezji tarnowskiej, wyświęcony w 2005 r.,  wikariusz w Szerzynach, pasjonat fotografii krajobrazowej i górskich wędrówek oraz piękna Polski południowej. Rekolekcje w "Księżówce" Ks. Marcin zaczął prowadzić w roku 2018 - były to rekolekcje fotograficzne, bliskie jego zainteresowaniom.

Ks. Lesław Mirek

Ks. Lesław Mirek jest kapłanem archidiecezji krakowskiej, dyrektorem Domu Rekolekcyjnego "Księżówka" w Zakopanem. Prowadzi rekolekcje dotyczące różnych aspektów naszej wiary i życia religijnego w oparciu o naukę Ojców Pustyni.

Ks. Krzysztof Czapla SAC

Ks. Krzysztof Czapla jest kapłanem w Zakonie oo Pallotynów. Jest dyrektorem Sekretariatu Fatimskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" prowadzi od 2016 roku. Rekolekcje poświęcone są Matce Bożej i Jej obecności w naszym...

Ks. Krzysztof Guzowski, Zgromadzenie Sług Ducha Pocieszyciela

Ks. Krzysztof Guzowski jest kapłanem diecezji zamojsko-lubaczowskiej i profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Jest człowiekiem głębokiej duchowości, oddanym Duchowi Świętemu, o którym naucza. Jest Kapłanem obdarzonym charyzmatem słowa. Założył Zgromadzenie Sług Ducha...

O. Mateusz Hinc OFMCap

 O. Mateusz Hinc jest kapłanem w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, psycholog i psychoterapeuta, doświadczony rekolekcjonista prowadzący rekolekcje, sesje, konferencje, warsztaty z dziedziny psychologii z odniesieniem do słów Pisma Świętego. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka"...

Ks. Krzysztof Lisewski

Ks. Krzysztof Lisewski jest kapłanem archidiecezji wiedeńskiej. Teolog, wykładowca w Wyższej Szkole Teologicznej w Austrii, rekolekcjonista, prowadzi dni skupienia i nawrócenia w Wiedniu. Jest specjalistą Pism Starego Testamentu. Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" prowadzi od 2016 roku.