modlitwa poranna sobota

 

Panie Jezu Chryste, stajemy dziś przed Tobą, by powiedzieć Ci, że bardzo Cię kochamy. Chcemy Ci powiedzieć, że bardzo tęsknimy za Tobą, Twoją Obecnością. Pragniemy od chwili obecnej pogłębiać tę więź z Tobą w modlitwie. Prosimy, przyjdź i naucz nas modlić się.

Parę sekund ciszy.

Panie Jezu, składamy u Twych stóp, w tej kaplicy, wszystkie sprawy naszego serca, szczególnie te najbardziej bolesne, najtrudniejsze. Prosimy Cię, abyś w swej łaskawości pochylił się nad każdym z nas i zabrał te sprawy, które ranią i oddzielają nas od Ciebie.

W chwili ciszy niech każdy otworzy przed Panem swe serce.

Chwila ciszy na modlitwę.

Oddajemy Ci, Panie Jezu nasze myśli, aby nie zakłócały naszych serc, które chcą jak najbardziej zbliżyć się do Ciebie.

Parę sekund ciszy.

Oddajemy Ci, Panie Jezu, nasze słowa, które tak rzadko wspominają Ciebie, a zbyt często dotyczą i ranią innych ludzi.

Parę sekund ciszy.

Oddajemy Ci, Panie Jezu, słowa, które ludzie wypowiadają do nas lub o nas, a które powodują, że rodzi się w nas smutek, poczucie odrzucenia, zlekceważenia lub złość.

Parę sekund ciszy.

Oddajemy Ci, Panie Jezu, nasze czyny - nasze codzienne działania, naszą pracę i każdy wysiłek. Prosimy Cię, abyś nasze czyny przenikał swą łaską w każdy dzień, abyś swoją nieustanną Obecnością uświęcał je.

Parę sekund ciszy.

Oddajemy Ci, Panie Jezu, nasz czas. Tak wiele czasu przeznaczamy na sprawy dnia codziennego, a tak niewiele zostaje go nam na kontakt z Tobą. Prosimy Cię, przyjdź i przemień czas w naszym życiu - by służył Tobie przez nas. Daj nam czas na modlitwę, na bycie z Tobą.

Chwila ciszy.

Oddajemy Ci, Panie Jezu, nasze serca i prosimy, byś napełnił je pragnieniem bycia z Tobą. Byśmy nieustannie o Tobie pamiętali, by w  codziennych zająciach nasze serce wszędzie i o każdym czasie szukało Twojej obecności.

Chwila ciszy.

Oddajemy Ci, Panie Jezu, nasze ciała i prosimy, byś wziął je całkowicie i bez reszty w posiadanie.

Chwila ciszy.

Oddajemy Ci, Panie Jezu, nasze dusze - oddajemy Ci je na dziś, na jutro, na całe życie, na wieczność. Przenikaj je Twoją nieustanną obecnością. Przemień nasze dusze swą łaską. Spraw, by pragnęły tylko Ciebie.

Chwila ciszy.

Panie Jezu Chryste - przyszliśmy przed Twe Oblicze i oddajemy Ci cały czas tych rekolekcji. Przemieniaj nas wszystkich. Przyjdź do każdego z nas. I nie odchodź! Wyprowadź nas na pustynię - tam, gdzie jesteś Ty. Wskaż nam, gdzie w naszych sercach jest to miejsce, do którego każdego dnia mamy się udawać, by Cię spotkać, doświadczyć, kochać. Amen.

Nie odchodźmy szybko sprzed Obecności Boga. Zostańmy i w skupieniu, bez słów poczujmy Jego obecność. Każdy tak długo, jak tego potrzebuje.