rok 2016

 

Ks. Lesław Mirek

 

"(…)nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie.

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie(…)

Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest

nieprzyjaźnią z Bogiem?

 

Bądźcie więc poddani Bogu,

przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was.

Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was(…)

Oczyśćcie ręce, uświęćcie serca!(…)

Uniżcie się przed Panem, 

a wywyższy was.”

(Jk 4, 2-9)

 

Rekolekcje zamknięte dla dorosłych 29 – 31.01.2016 r.

„Modlitwa z Ojcami Pustyni”

 

PLAN REKOLEKCJI*

 

29.01.2016 r. (piątek):

13.oo – 18.oo          zakwaterowanie uczestników

18.oo                    -  powitanie uczestników rekolekcji (sala konferencyjna obok recepcji);

                                kolacja (refektarz)

19.oo                    -  wprowadzenie do tematu rekolekcji (sala konferencyjna);              

                                wizyta w Apartamencie Papieskim    

20.oo                    -  Msza św. z nauką (Kaplica Papieska)

21.oo                    -  Apel Jasnogórski i modlitwa indywidualna

22.oo – 6.oo            cisza nocna

 

30.01.2016 r. (sobota):

- 7.00                       modlitwa poranna (kaplica)

- 8.00                       śniadanie (refektarz)

- 8.30                       konferencja (sala konferencyjna)

- 10.30 – 11.00        przerwa kawowa (refektarz)

- 11.00                     konferencja (sala konferencyjna)

- 12.30                     obiad (refektarz)

- 13.00                     indywidualny czas wolny

- 16.00                     spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu (Kaplica Papieska)

- 18.00                    kolacja

- 20.00                    Msza św. z nauką (Kaplica Papieska)

- 21:00                    wieczór wspólnej modlitwy w duchu Ojców Pustyni z wystawieniem Najświętszego Sakramentu (Kaplica Papieska)

- 23.00 – 6.00         cisza nocna

 

31.01.2016 r. (niedziela):

- 7.30                       modlitwa poranna (Kaplica Papieska)

- 8.00                       śniadanie (refektarz)

- 8.30                       konferencja (sala konferencyjna)

- 10.00                     Msza św. (prowadzą uczestnicy rekolekcji) z ucałowaniem relikwii

                                                                                                                          św.  Jana Pawła II

- 11.30                      spotkanie w sali konferencyjnej

- 14.00                     obiad (refektarz)

-                wyjazd uczestników

 

* plan rekolekcji może ulec zmianie