rok 2015

 
W roku 2015 Ks. Krzysztof Guzowski skpuił się na poznaniu Osoby Ducha Świętego i przybliżeniu uczestnikom głębi Jego Miłościa, ale i sprawiedliwości.