Ks. Krzysztof Guzowski

 

Ks. Krzysztof Guzowski

 

 

Ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL, urodził się 13.01.1962 w Zamościu. Jest kapłanem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 9.06.1987 otrzymał święcenia kapłańskie w Lublinie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest personalizm chrześcijański, a dokładniej: Osoby Trójcy Świętej oraz tajemnica człowieka jako osoby. Od 2005 roku kieruje Katedrą Personalizmu Chrześcijańskiego.  Momentem przełomowym w jego pracy kapłańskiej stał się rok 2006, gdy podczas pobytu w Brazylii, doświadczył tzw. „chrztu w Duchu Świętym”. Od tamtej chwili prowadzi liczne rekolekcje dla kapłanów, sióstr zakonnych i katolików świeckich, na temat „duchowości” Jezusa oraz sposobów odkrywania  Ducha Świętego w życiu codziennym. Człowiek modlitwy, serdeczny, ciepły, o bardzo głębokiej duchowości.