“O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

 

 

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł,

będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.”  (Flp 4, 6 – 7)

 

 

 

Rekolekcje dotyczyły Pisma Świętego - jak czytać Pismo Święte, aby było ono dla nas drogowskazem w życiu i w rozwiązywaniu problemów. Ks.

 Krzysztof Lisewski poświęcił szczególną uwagę na szukanie mądrości w Piśmie Świętym. Przybliżył Księgi Mądrościowe ze Starego i Nowego Testamentu. Wskazał, jak czerpać mądre rady z Pisma Świętego, jak Bożą Mądrość stosować w codziennym życiu.

 

Dużo modlitwy, codzienna Eucharystia, sakrament spowiedzi, adoracja Najświętszego Sakramentu grupowa i indywidualna. Ćwiczenia z Pismem Świętym.

 

Rekolekcje dla dorosłych   09 - 11 lutego 2018 roku

"Biblijna Mądrość Boża w słowach i w obrazach"

 

 

Plan rekolekcji

 

 

09.02.2018, piątek

 

13.00 – 18.00            zakwaterowanie uczestników

- 18.00                       powitanie uczestników rekolekcji, kolacja (refektarz obok

                                  recepcji)

- 19.00 – 19.35          wprowadzenie do tematu rekolekcji (sala konferencyjna);             

- 20.oo                       Msza św. z nauką (Kaplica Papieska)

- 21.oo                       Apel Jasnogórski i modlitwa indywidualna

- 22.oo – 6.oo            cisza nocna

 

 

10.02.2018, sobota

 

- 7.30                        modlitwa poranna (kaplica)

- 8.00                        śniadanie (refektarz)

- 9.00                        konferencja (sala konferencyjna)

- 10.30 – 11.00         przerwa kawowa (refektarz)

- 11.00                      konferencja (sala konferencyjna)

- 12.30                      obiad (refektarz)

- 13.00                      indywidualny czas wolny

- 15.30                      spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu (Kaplica

                                 Papieska)

- 17.00                      Msza św. (Kaplica Papieska)

- 18.00                      kolacja (refektarz)

- 19:30-21:00           krąg biblijny (sala konferencyjna)

- 23.00 – 6.00          cisza nocna

 

 

11.02.2018, niedziela

 

- 7.30                       modlitwa poranna (Kaplica Papieska)

- 8.00                       śniadanie (refektarz)

- 8.45 – 9.30            konferencja (sala konferencyjna)

- 10.00                     Msza św. (Kaplica Papieska)

- 11:30 – 12.30        spotkanie w sali konferencyjnej na III piętrze

- 13.00                     obiad (refektarz)

-   wyjazd uczestników

 

Możliwość rozmów indywidualnych z Księdzem Rekolekcjonistą przez cały czas trwania rekolekcji.