czytania liturgiczne sobota

PIERWSZE CZYTANIE:

Pwt 26, 16-19 Świętość ludu Bożego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: 
«Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. 
Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego nakazów, praw i rozporządzeń i słuchał Jego głosu. 
A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być dla Niego ludem wybranym, jak ci powiedział, jeśli zachowasz Jego przykazania. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam powiedział».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1)

Błogosławieni słuchający Pana.

Błogosławieni, których droga nieskalana, * 
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia * 
i szukają Go całym sercem.

Błogosławieni słuchający Pana.

Ty po to dałeś swoje przykazania, * 
by przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały me drogi * 
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Błogosławieni słuchający Pana.

Będę Cię wysławiał prawym sercem, * 
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków. 
Przestrzegać będę Twoich ustaw, * 
abyś mnie nigdy nie opuścił.

Błogosławieni słuchający Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

2 Kor 6, 2b

Chwała Tobie, Słowo Boże.

Oto teraz czas upragniony, 
oto teraz dzień zbawienia.

Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANDELIA:

Mt 5, 43-48 Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”. 
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski».

Oto słowo Pańskie.