rok 2016

 

Rekolekcje mają zwrócić uwagę na to, że każdy człowiek ma swoją drogę do Boga, nad którą Bóg sprawuje pieczę. Jak działa Opatrzność Boża? Jak „współdziałać“ z Opatrznością Bożą? Co na ten temat mówią Opowiadanie o Józefie egipskim (Księga Rodzaju 37 – 50) oraz Księga Tobita? Co to jest nawrócenie (przykład św. Pawła) i do czego jest potrzebne? Jak działa Duch Święty i jak się na niego otworzyć? Jakie są owoce działania Ducha Świętego? Po co jest modlitwa? Na powyżej sformułowane pytania nie należy oczekiwać odpowiedzi ostatecznych, ale orientacji, jak należy podane tematy rozumieć.

 

Rekolekcje dla dorosłych 19 – 21.02.2016 r.

„Nowa Pięćdziesiątnica – jak kroczyć przez życie w Duchu Świętym z Pismem Świętym”

 

PLAN REKOLEKCJI*

 

03.02.2017 r. (piątek):

13.oo – 18.oo         zakwaterowanie uczestników

18.oo            -        powitanie uczestników rekolekcji (sala konferencyjna obok recepcji);

     Kolacja (refektarz)

19.oo            -        wprowadzenie do tematu rekolekcji (sala konferencyjna);                      

20.oo            -        Msza św. z nauką (Kaplica Papieska)

21.oo            -         Apel Jasnogórski i modlitwa indywidualna

22.oo – 6.oo            cisza nocna

 

04.02.2017 r. (sobota):

- 7.30                        modlitwa poranna (kaplica)

- 8.00                        śniadanie (refektarz)

- 9.00                        konferencja (sala konferencyjna)

- 10.30 – 11.00          przerwa kawowa (refektarz)

- 11.00                      konferencja (sala konferencyjna)

- 12.30                      obiad (refektarz)

- 13.00                      indywidualny czas wolny

- 15.00                      spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu (Kaplica Papieska)

- 17.00                      Msza św. (Kaplica Papieska)

- 18.00                      kolacja (refektarz)

- 19:30:00                  krąg biblijny

- 23.00 – 6.00            cisza nocna

 

05.02.2017 r. (niedziela):

- 7.30                       modlitwa poranna (Kaplica Papieska)

- 8.00                       śniadanie (refektarz)

- 8.45                       konferencja (sala konferencyjna)

- 10.00                     Msza św. (prowadzą uczestnicy rekolekcji) z ucałowaniem relikwii św.  Jana Pawła II

- 11:30                     spotkanie w sali konferencyjnej (pytania i odpowiedzi)

- 13.00                     obiad (refektarz)

-   wyjazd uczestników

 

* plan rekolekcji może ulec zmianie

* podczas trwania rekolekcji możliwość rozmów indywidualnych z Rekolekcjonistą

* możliwość modlitwy w Apartamencie Papieskim