Ks. Krzysztof Lisewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodzony w Gdańsku w dniu wspomnienia nawrócenia św. Pawła, na Kapłana został wyświęcony w 1988 roku. Studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym (licencjat) oraz na Uniwersytecie w Grazu (Austria/doktorat). Obecnie pracuje w Archidiecezji Wiedeńskiej. 
 
Ks. Krzysztof Lisewski interesuje się duchowością franciszkańską, duchowością biblijną, fascynuje Go mistyka gór. Pracuje na codzień w duszpasterstwie parafialnym oraz jako docent na Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej im. Benedykta XVI w Heiligenkreuz w zakresie Starego Testamentu. 
 
Prowadzi konferencje, dni skupienia i nawrócenia, rekolekcje. Rekolekcje w "Księżówce" o tematyce biblijnej prowadzi od 2016 roku.