„To nie grzesznik powraca do Boga, by prosić Go o przebaczenie,

lecz sam Bóg, który biegnie za grzesznikiem i sprawia,

że zwraca się on do Niego.

Ów dobry Zbawiciel jest tak pełen miłości,

że wszędzie nas szuka.”

„Wiadomo, że tam, w świętym tabernakulum, jest Jezus:

otwórzmy Mu serce, radujmy się Jego świętą obecnością.

To jest najlepsza modlitwa.”

(Św. Jan Maria Vianney)

Rekolekcje zamknięte dla dorosłych 28 – 30.04.2017 r.

„Jak zbudować osobistą relację z Bogiem na wzór św. Jana Marii Vianney’a?”

 

 

PLAN REKOLEKCJI**

 

28.04.2017r., piątek:

 

13.oo – 18.oo       - zakwaterowanie uczestników

18.oo          -    powitanie uczestników rekolekcji (sala konferencyjna obok recepcji)

                    -    kolacja (refektarz)

19.oo          -    konferencja 1 (Kaplica Papieska)

20.oo          -    Msza św. z homilią (Kaplica Papieska)

21.oo          -    Apel Jasnogórski i modlitwa indywidualna

22.oo – 5.oo -    cisza nocna

 

29.04.2017 r., sobota:

 

5.3o            -    modlitwa poranna; wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu

                    -    konferencja 2; modlitwa myślna - medytacja

7.3o            -    śniadanie

9.oo            -     konferencja 3

10.oo          -     przerwa kawowa

11.oo          -     konferencja 4

12.3o          -     obiad

13.oo          -      indywidualny czas wolny

15.oo          -      Koronka do Bożego Miłosierdzia; Droga Krzyżowa

16.3o          -      konferencja 5; wystawienie Najświętszego Sakramentu; spowiedź

18.3o          -      kolacja

19.3o          -      Msza św. z nauką z homilią

                     -     Apel Jasnogórski

23.oo – 6.oo -        cisza nocna

 

 30.04.2017 r., niedziela:

 

7.oo            -      modlitwa poranna

8.oo            -      śniadanie

8.3o            -      konferencja 6

10.oo          -      Msza św. z homilią (prowadzą uczestnicy rekolekcji)

                    -      ucałowanie relikwii św. Jana Marii Vianney’a

11.3o          -      spotkanie w kaplicy - odpowiedzi na pytania Rekolektantów

13.oo          -       obiad

                    -       wyjazd uczestników

  * przez cały czas trwania Rekolekcji możliwość rozmów indywidualnych z Ks. Rekolekcjonistą; pytania prosimy zgłaszać na kartkach

** plan rekolekcji może ulec zmianie