Rok 2016   

Ks. Tomasz Nowak

 

"Nasze winy są jak ziarenka piasku

wobec wysokiej góry miłosierdzia Bożego.

Miłość Boga jest przedsmakiem Nieba.

Krzyż jest darem, który dobry Bóg zsyła swoim przyjaciołom.

Jedynym szczęściem, jakie mamy na ziemi,

jest kochać Boga i wiedzieć, że On nas kocha.

Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Bóg,

umarlibyśmy z radości!

Nie wierzę, że są serca tak twarde, że nie kochają,

kiedy widzą się tak kochane!"

                                                                                     (św. Jan Maria Vianney)

 

 

15 - 17.04.2016 rok

"Sakrament pokuty według św. Jana Marii Vianney'a"

 

PLAN REKOLEKCJI**

 

15.04.2016r., piątek:

13.oo – 18.oo         zakwaterowanie uczestników

18.oo            -        powitanie uczestników rekolekcji (sala konferencyjna obok recepcji);

      kolacja (refektarz)

19.oo            -        wprowadzenie do tematu rekolekcji (Kaplica Papieska);                  

20.oo            -        Msza św. z nauką (Kaplica Papieska)

21.oo            -        Apel Jasnogórski i modlitwa indywidualna*

22.oo – 5.oo           cisza nocna

 

16.04.2016 r., sobota:

5.3o               -          modlitwa poranna (Kaplica Papieska):

        adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja, medytacja - syn marnotrawny

7.3o               -          śniadanie (refektarz)

9.oo               -          konferencja (Kaplica Papieska)

10.3o – 11.oo            przerwa kawowa (refektarz)

11.oo            -           konferencja (Kaplica Papieska)

12.3o            -           obiad (refektarz)

13.oo            -           indywidualny czas wolny + możliwość rozmów z Ks. Rekolekcjonistą

15.oo            -           koronka do Miłosierdzia Bożego (Kaplica Papieska)

16.oo            -           spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu (Kaplica Papieska)

18.oo            -           kolacja (refektarz)

18.3o            -           Msza św. z nauką (Kaplica Papieska)

20.oo            -           Wirtualne zwiedzanie Sanktuarium św. Jana w Mzykach (Kaplica Papieska)

21.oo            -           Apel Jasnogórski

23.oo – 6.oo              cisza nocna

 

17.04.2016 r., niedziela:

7.3o               -           modlitwa poranna (Kaplica Papieska)

8.oo               -           śniadanie (refektarz)

8.3o               -           konferencja (Kaplica Papieska)

10.oo            -           Msza św. (prowadzą uczestnicy rekolekcji)

         z ucałowaniem relikwii św. Jana Marii Vianney'a

12.oo           -           spotkanie podsumowujące w sali konferencyjnej

13.oo            -           obiad (refektarz)

        -           wyjazd uczestników

 

   * przez cały czas trwania Rekolekcji możliwość rozmów indywidualnych

** plan rekolekcji może ulec zmianie