czytania liturgiczne sobota

PIERWSZE CZYTANIE:

Dz 6, 1-7 Ustanowienie pierwszych diakonów

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 
Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». 
Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. 
A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22)

Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, * 
prawym przystoi pieśń chwały. 
Sławcie Pana na cytrze, * 
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 

Bo słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył, 
i zlitował się nad ludźmi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA:

J 6, 16-21 Jezus chodzi po wodzie

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wiatru. 
Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszy li się. On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bójcie się». Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.

Oto słowo Pańskie.