adoracja sobota

Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie, dziękujemy za miłość Twojego Serca. Dziękujemy za Miłosierdzie, które kolejny raz w życiu nam okazałeś. Tobie ufamy. W Tobie pokładamy całą naszą nadzieję i Tobie oddajemy całe nasze życie. Prosimy Cię, prowadź nas po ścieżkach, które dla nas przygotowałeś. Oddajemy Ci całe nasze życie, wszystko co mamy, kim jesteśmy. Nie robimy żadnych zastrzeżeń, niczego nie zatrzymujemy dla siebie. Prosimy, posługuj się nami jako swoją własnością. Prosimy Cię, wejdź do naszych serc i wypełniaj je całe swoją miłością i swoim miłosierdziem. Dziękując Panu Bogu za łaskę sakramentu pokuty, zwróćmy się do Niego w modlitwie:

Pod Twoją obronę…

Zostaliśmy obmyci Najświętszą Krwią naszego Zbawiciela. Dziękujemy Bogu za każdą kroplę Krwi, którą przelał za nasze grzechy odmawiając litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa:

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.    Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,        zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,       wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,   wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,    wybaw nas.

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,           wybaw nas.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,            wybaw nas.

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,     wybaw nas.

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,      wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,            wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,      wybaw nas.

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,        wybaw nas.

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,  wybaw nas.

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,   wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,            wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,         wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,          wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,       wybaw nas.

Krwi Chrystusa, otucho umierających,         wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,      wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,   wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,    wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,       wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,          przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,          wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,          zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Wielbię ciebie w każdym momencie…