Gospodynie parafialne

Zapraszamy na rekolekcje Panie, które pracują jako gospodynie parafialne. 
 

"W nadziei zwycięskiego Baranka" 

Rekolekcje ze Słowem Bożym 

zawartym w Księdze Apokalipsy św. Jana Apostoła

 

22 - 25.02.2021 rok

 
 
 
 

 

Nauki rekolekcyjne głosi:

Ks. Zbigniew Załęcki, Diecezja Płocka

 

Autor wielu publikacji, m. in.: "Siedem mieszkań duszy", "W nauce Apostołów",

"W mocy Ewangelii", "W świetle Słowa Bożego"

 

 

PLAN REKOLEKCJI*

 

Dzień pierwszy (poniedziałek):

 

         zakwaterowanie uczestników

18.00             powitanie uczestników rekolekcji (sala konferencyjna obok recepcji);

         kolacja (refektarz)

19.00             wprowadzenie do tematu rekolekcji (sala konferencyjna)

         Msza święta z homilią (Kaplica Papieska, I p.), Apel Jasnogórski

 

 

Dzień drugi (wtorek):

 

07.30            modlitwa poranna + krótka konferencja (Kaplica Papieska, I p.)

        śniadanie (refektarz)

10.00            zajęcia z Szefem kuchni (kuchnia/refektarz)

12:00            Anioł Pański (Kaplica Papieska, I p.)

13:00            obiad (refektarz)

        indywidualny czas wolny

16.00            Koronka do Miłosierdzia Bożego + konferencja (Kaplica Papieska, I p.)

18.00            kolacja (refektarz)

19:00            Msza św. z homilią (Kaplica Papieska, I p.)

20:15            spotkanie w sali konferencyjnej – rozmowa, konferencja lub film

                    zakończenie Apelem Jasnogórskim*

22.00-6.00    cisza nocna

 

Dzień trzeci (środa):

 

07.30            modlitwa poranna + krótka konferencja (Kaplica Papieska, I p.)

        śniadanie (refektarz)

10.00            zajęcia z Szefem kuchni (kuchnia/refektarz)

12:00            Anioł Pański (Kaplica Papieska, I p.)

13:00            obiad (refektarz)

        indywidualny czas wolny

16.00            Koronka do Miłosierdzia Bożego + konferencja (Kaplica Papieska, I p.)

18.00            kolacja (refektarz)

19:00            Msza św. z homilią (Kaplica Papieska, I p.)

20:15            spotkanie w sali konferencyjnej – rozmowa, konferencja lub film

                    zakończenie Apelem Jasnogórski*

22.00-6.00    cisza nocna

 

Dzień czwarty (czwartek):

 

07.30             modlitwa poranna (Kaplica Papieska)

08.00             śniadanie (refektarz)

od 10:00        konferencja (z przerwą kawową?)

13.00             obiad (refektarz)

wyjazd uczestników

 

* plan może ulec zmianie