Jezu! Bądź za mną w każdym momencie, a serca mego nie obejmie trwoga

Jezu! Bądź za mną w każdym momencie, a serca mego nie obejmie trwoga